Loading...
Despre noi2018-09-18T07:42:30+00:00

Centrul Universitar de Medicina Dentara al Municipiului Galati functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare, reglementat de Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, Legea nr. 1/2011, a educatiei nationale, respectiv Ord. Nr. 482/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Ord. Nr. 1515/2007, pentru aprobarea Metodologiei in baza careia se realizeaza colaborarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medical, respectiv unitatile de invatamant medical.

Centrului Universitar de Medicina Dentara se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul national de asistenta medicala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordarii serviciilor prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale ratificate prin lege si in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestarii serviciilor de medicina dentara in cadrul Centrului Universitar de Medicina Dentara sunt urmatoarele:

 • respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare

 • protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare

 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernamant si capacitate de exercitiu

 • asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare

 • preocuparea permanenta pentru asigurarea unor servicii medicale de medicina dentara de calitate

 • asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

 • asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale

 • colaborarea Centrului Universitar de Medicina Dentara cu Serviciul Public de Asistenta Sociala, Consiliere Servicii Sociale, asistenta pentru familie si copil, varstniciasigurarea conditiilor necesare pentru realizarea cercetarii in domeniul medical dentar, bazate pe activitate clinica si coroborate cu nevoile reale si actuale ale pacientilor din municipiul Galati

 • colaborarea cu structurile interne ale universitatii pentru indeplinerea obiectivelor stiintifice propuse

 • extinderea relatiilor de colaborare cu alte centre de cercetare din cadrul Universitatii si din afara acesteia

 • initiaza sau sprijina activitatea de depunere a proiectelor si contractelor de cercetare stiintifica in cadrul competitiilor nationale si internationale

 • sprijinirea demersurilor privind derularea activitatilor administrative pentru realizarea proiectelor/ contractelor de cercetare